Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Lektori
Úmysly
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

   

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Papradno

       

Informačné stránky farnosti

 
 

 

 

"Aj v našich časoch nachádzame viaceré znaky tohto nášho stavu sirôt:

tá vnútorná samota, ktorú zakusujeme aj uprostred davu

a ktorá sa neraz môže stať existenciálnym smútkom...

Oproti tomuto všetkému stojí v protiklade stav synovstva..."

Pp. František, 15.5.2016  celý článok

 

 

Duchovná obnova pred hodami v Brvništi

Hody v Brvništi

 

Vokálno-inštrumentálny koncert v Papradne

 

 

 

Svätý rok milosrdenstva 2016

 

Trvá od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016.

 

Bula Misericordiae vultus

List Pp. Františka o odpustkoch

Oficiálna hymna   slovenský text   vysvetlenie    na stiahnutie

Logo

Oficiálny internetový portál

Otvorenie brán milosrdenstva

Sväté brány v Žilinskej diecéze

Podrobnosti

 

 

 

Príprava na birmovku 2016

Kánonická vizitácia farnosti

 

Nedeľné evanjelium

Aktuálne slovo Svätého Otca:   Generálne audiencie   Anjel Pána

 

Príprava na manželstvo

Podomová návšteva Panny Márie zázračnej medaily

Mapa kaplniek a krížov

Zájazd - Drevené kostolíky

 

Žilinská diecéza

Dekanát Považská Bystrica

Katolícka cirkev na Slovensku

Farské úrady na Slovensku

 

Obec Papradno

Obec Brvnište

Múzeum Historická škola v Brvništi

 

Sväté písmo

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Kódex kánonického práva

Breviár (Liturgia hodín)

Bohoslužby na Slovensku

Životopisy svätých

Rádio Lumen

TV Lux

Modlitba pred pripojením do internetu

 

Aktualizované: 28. 05. 2016 09:56