Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Lektori
Úmysly
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

               

 

Poriadok  bohoslužieb


>
  Počas letných prázdnin platí prázdninový poriadok  <

 

Sväté omše:

 

PAPRADNO

Farský kostol
svätého Ondreja

BRVNIŠTE

 Kostol Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

Nedeľa

 7:40

10:30

9:00

Pondelok

18:30L / 17:00Z

 

Utorok

 

18:30L / 17:00Z

Streda

6:10

 

Štvrtok

18:30L / 17:00Z

 

Piatok

18:30L / 17:00Z

 

Sobota

6:10

 

L - letný čas;  Z - zimný čas

Prípadné zmeny sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

Adorácia: 
      • každý štvrtok krátka adorácia po sv. omši
   
 • na prvú nedeľu v mesiaci popoludní
    
celodenná farská poklona:  v prvú septembrovú nedeľu

Vešpery:  na prvú nedeľu o 16:00

Litánie:  v ostatné nedele o 14:00;  na 1. piatok po sv. omši

Ruženec:  večer pred sv. omšou, ráno po sv. omši

Spovedanie:  ½ hodiny pred sv. omšou v týždni

Slávnosť titulu kostola:  Papradno – 30. novembra
                                         
Brvništepiatok po 2. nedeli po Turícach

Výročie posviacky kostola:  Papradno – 15. septembra (1792)
                                                  Brvnište9. júna (1996)

 

 

Bohoslužby v okolitých farnostiach

Bohoslužby inde

 

 

Aktualizované: 03. 07. 2016 20:04