Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Lektori
Omšové úmysly
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

               

Poriadok  bohoslužieb počas prázdnin

Sväté omše:

 

PAPRADNO

Farský kostol
sv. Ondreja

BRVNIŠTE

 Kostol Najsv.
Srdca Ježišovho

Nedeľa

 7:40

9:00

Pondelok

pozri nedeľné oznamy

 

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Zmeny sú ohlásené v nedeľných oznamoch.

 

Aktualizované: 11. 08. 2017 09:35