Farnosť Papradno

 

Úvodná stránka
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy

Liturg. kalendár

Myšlienky

Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
Fotogaléria
Linky

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 

 

Slávnosť prijatia sviatosti birmovania

 

18. apríla 2010

 

 

 

 

 

 

Skupinky:

 

Skupina č. 1

animátorka Marta Kadáčiková, Daniela Danišková, Nikola Baculíková, Jakub Eldes, Martin Balušík, Viliam Hrebičík, Mário Hroško

Skupina č. 2

Barbora Bizubová, animátorka Anna Miniariková, Tomáš Balušík, Lucia Možutíková, Jakub Pavlík, Maroš Michvocík, Lukáš Cupan

Skupina č. 3

animátorka Mária Pozníková, Veronika Krajčíková, Marek Cupan, Michaela Šmulíková, Filip Hudek, Miroslava Eldesová, Dominika Hudeková, Andrej Burianec

Skupina č. 4

Miloš Macháč, Simeon Fujaček, Peter Gablík, Adriana Počiatková, Veronika Dubcová, Veronika Šamajová, Daniel Šamaj, animátorka Janka Meštíková, Anna Holišová

Skupina č. 5

Radoslav Zboran, Alžbeta Balajková, Veronika Harvánková, Monika Slivoníková, Katarína Sučíková, Marcela Piačková, Patrícia Balušíková, animátor Štefan Francisty

Skupina č. 6

Matúš Hároník, Jana Brezničanová, Andrea Ševčíková, Jozef Jánošík, Andrej Žbodák, animátorka Miroslava Janičíková, Veronika Hausnerová

Skupina č. 7

animátorka Mária Balušíková, Ľubomír Chovančík, Veronika Janičíková, Lucia Chovančíková, Zuzana Jandušíková, Martina Kališíková, Mária Kališíková

Skupina č. 8

Katarína Cupanová, Lucia Škoríková, Sebastián Pauk, Natália Palková, Miroslava Hrebičíková, Mária Nováková, Mária Brezničanová, animátorka Eva Jandušíková

Skupina č. 9 - dospelí

Lucia Moravíková, Peter Gabko, Andrea Kyselová

Animátori

Janka Meštíková, Mária Balušíková, Štefan Francisty, Miroslava Janičíková, Eva Jandušíková, Marta Kadáčiková, vdp. Kazimír Divéky, Mária Pozníková