Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 

 

 

 

Vsdp. kanonik Eduard Vendrinský

 

 

Narodil sa 16. 6. 1921 v Kysuckom Novom Meste.

Na kňaza bol vysvätený 15. 6. 1947 v Nitre.

Pôsobil ako kaplán vo farnostiach Turzovka, Papradno, Predmier, Soblahov, Domaniža.

V našej farnosti pôsobil ako kaplán v rokoch 1949-1950.

Od roku 1955 do roku 1998 bol správcom farnosti Domaniža a bol mu udelený titul honorárny dekan.

Od roku 1998 zostal na odpočinku v Domaniži.

V roku 2006 bol menovaný za titulárneho kanonika Nitrianskej kapituly.

Zomrel 20. októbra 2009 v 89. roku života a v 63. roku kňazstva.

Pochovaný bol 23.10.2009 do hrobu pri farskom kostole v Domaniži.

 

 

Všemohúci Bože,

odplať svojmu služobníkovi Eduardovi

všetku jeho námahu, ktorú vynaložil pre dobro našej farnosti,

a daj mu večnú slávu v nebi.

 

Odpočinutie večné daj mu, Pane,

a svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji.

 

Aktualizované: 14. 09. 2012 10:26