Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 

Viktor Zboran


 

 

Narodil sa 13. októbra 1951 ako prvé z ôsmich detí rodičov Milana Zborana a Rozálie r. Balušíkovej.
Súrodenci: Marian, Karol, Oľga, Milan, Edita, Jozef a Richard.

Pokrstený bol 21. októbra 1951 vo farskom kostole v Papradne.

Po skončeni ZŠ v Papradne študoval na SVŠ v Považskej Bystrici.
Po maturite odišiel do Bratislavy študovať teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a pripravovať sa na kňazstvo.

Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1975 v Bratislave.

Pôsobil:

1975 – 1976       kaplán Rajec

1976 – 1977       kaplán Turzovka

1977 – 1980       kaplán Nemšová

1980 – 1981       kaplán Bytča

1981 – 1983       správca farnosti Súľov-Hradná

1983                 správca farnosti Kovarce

1983 – 1984       kaplán Púchov

1984 – 1990       správca farnosti Čavoj

1990 – 1991       správca farnosti Divina

1991 – 1993       správca farnosti Fačkov a Čičmany

1993 – 1996       správca farnosti Čičmany

1996 – 2001       správca farnosti Mojtín

Zomrel 6. augusta 2001 v 50. roku života a 27. roku kňazskej služby.

Pochovaný je v kňazskom hrobe na cintoríne v Papradne.

 

Viktor vyrastal v početnej kresťanskej rodine. Matka viedla deti k Bohu, pred každou činnosťou sa najskôr pomodlili a potom začali pracovať. Modlievali sa spoločne aj pri jedle a ruženec bol každodenným spoločníkom celej rodiny.
Viktor veľmi inklinoval k hudbe. Bol zanieteným muzikantom a k tomu viedol aj svojich súrodencov. Ako 12-ročný začal hrať na organe a po smrti organistu Štefana Hausnera v r. 1965 hrával na organe pri sv. omšiach a spolu s mladými spieval pri pohreboch. Hudbou získaval aj ostaných ľudí; v seminári vykonával službu organistu a viedol spevácky zbor, založil tiež kapelu. Hudbe zostal verný aj počas kňazskej služby. Je autorom viacerých piesní, ktoré skladal na Božiu slávu. Podľa jednej z nich nesie názov známy slovenský kresťanský hudobný festival Verím, Pane. Mládež získaval aj futbalom, pretože jeho vzorom bol kňaz Don Bosco. Bol veľkým ctiteľom ukrižovaného Krista Pána, často o ňom kázal a na všetkých svojich pôsobiskách vystaval kríže k úcte nášho Spasiteľa.

 


Aktualizované: 14. 09. 2012 10:08