Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 


Modlitba pred pripojením do internetu

 

Všemohúci večný Bože,

ty si nás stvoril na svoj obraz

a nariadil si nám,

aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne

hľadali predovšetkým v božskej osobe

tvojho jednorodeného Syna,

nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme

na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,

na cestách internetom viedli naše ruky a oči

k tomu, čo je milé tebe,

a každého človeka, ktorého stretneme,

prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

_________

 

Túto modlitbu schválil bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dňa 30. septembra 2008. (Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archicpiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008)

Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.

 

Sv. Izidor je patrónom internetu.
 


Viac: www.adsum.sk