Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 

 

Farský úrad

 

 

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Keď sme prítomní, vybavíme vás kedykoľvek.

Termín návštevy môžete dohodnúť aj telefonicky.

Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu a prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani vo štvrtok (tzv. kňazský deň). Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, sme vám k dispozícii aj v tieto dni.

V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt.

 

 

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čím skôr a dohodnite termín krstu.

Príprava rodičov a krstných rodičov môže prebehnúť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave.

Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú.

Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan-katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky, určené cirkevným právom.

Viac:  Služba krstných rodičov a podmienky pre prijatie tejto služby

 

 

Sobáš nahláste najmenej 3 mesiace vopred. (Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti - krst, birmovanie a Eucharistia - a chce ich prijať pred sobášom, je potrebná dlhšia príprava.)

Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Príprava snúbencov sa koná formou kurzu prípravy na manželstvo (tento kurz sa odporúča vykonať už v období vzdialenej prípravy, teda aj rok či viac pred sobášom).

Viac:  Kurzy prípravy na manželstvo

 

 

Chorých a starých nám nahlasujte, aby mohli prijímať sviatosti - buď mesačne, alebo minimálne raz za rok.

Chorých v nemocnici nahlasujte nemocničnému kaplánovi alebo nám na fare.

viac:  Služby

 

 

Úmrtie nahláste ihneď na fare (aj telefonicky) a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady (List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.

 

 

Úmysly sv. omší môžete nahlásiť po sv. omši v sakristii. Ak chcete sv. omšu na určitý termín, je potrebné nahlásiť ju v dostatočnom časovom predstihu (aj niekoľko mesiacov).
Výročné sv. omše za zomrelých je takisto potrebné vopred nahlásiť.

 

 

Kontakt:

Telefón:   (042) 43 93 356

E-mail:   papradno@fara.sk

 

 


Zobraziť mapu

 


Aktualizované: 29. 05. 2014 10:52