RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť lásku a všetkým ponúkať svedectvo v každodennom zamestnaní tam, kde sme.
Si zasvätená alebo zasvätený? Buď svätý (svätá) tak, že budeš radostne prežívať svoje zasvätenie.
Si ženatý či vydatá? Buď svätý v láske a oddanosti voči svojej manželke či manželovi, ako Kristus a Cirkev.
Si pracujúci? Buď svätý poctivou a kompetentnou prácou v službe bratom.
Si matka či babička? Buď svätá trpezlivým vyučovaním detí, aby nasledovali Ježiša.
Máš právomoc? Buď svätý zápasom o všeobecné dobro a zriekaním sa svojich osobných záujmov...

Pp. Františka, Gaudete et exsultate, 14   celý článok

SSR 2018

Svetové stretnutie rodín 2018

Deviate Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Írsku, v Dubline, v dňoch 21.-26. augusta 2018.

Je to príležitosť aj pre naše rodiny. Príprava bude prebiehať vo farnostiach, cez stretnutia rodín, ktoré prejavia záujem.

 

 

Synoda 2018

Biskupská synoda o mladých 2018

V októbri 2018 sa uskutoční biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Biskupi z celého sveta budú spoločne hovoriť o aktuálnych otázkach mladých.

Modlitba pred pripojením do internetu

Všemohúci večný Bože,
ty si nás stvoril na svoj obraz
a nariadil si nám,
aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
k tomu, čo je milé tebe,
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

_________

(Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.)
Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.
Sv. Izidor je patrónom internetu.

 

* Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o povolaní ku svätosti v dnešnom svete
oficiálne znenie
český preklad
 

Aktuálne slovo Svätého Otca:   Generálne audiencie   Anjel Pána

 

Sväté písmo

Liturgické čítania

Breviár (Liturgia hodín)

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Kódex kánonického práva

Bohoslužby na Slovensku