Farské oznamy

Druhá pôstna nedeľa – 17. marca 2019

 1. Dnes popoludní ruženec o 14. h., po ňom krížová cesta na tému „Blahoslavení tvorcovia pokoja“.

 2. V utorok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
  Sv. omše:  
  ♦ Papradno – v pondelok o 17:00 h.
  ♦ Brvnište – v utorok o17:00 h. 

 3. Spoločná modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – Brvnište pri hasič. zbrojnici.

 4. Možnosť sv. spovede aj v piatok od 18. hod.

 5. Dom charity sv. Gianny v Čadci a Komunita Cenacolo pozývajú na diskusné fórum o závislostiach. Téma stretnutia je: Príprava a život v Komunite Cenacolo, živé svedectvá chlapcov, ktorí z tmy prešli do svetla.
  Chceli by sme povzbudiť rodiny, rodičov, príbuzných, ktorí majú v rodine závislého, aby prišli medzi nás, aby sa začalo diskutovať o tomto probléme, ktorý spôsobuje toľko bolesti a utrpenia. Vždy je nádej. 
  Stretnutie sa uskutoční 20. marca 2019 v Kysuckej knižnici v Čadci o 17:00 h.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

 

Nedeľa
17. 2.

 

Druhá  pôstna nedeľa

 

Ruženec a krížová cesta: 14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Jozef Kostelanský (pohr.)

† Agneša a Vendelín, syn Jozef

 

Pondelok

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

 

17:00  

 

† Pavol Hrnčík

 

Sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie
Slávnosť

 

Utorok

17:00 Brv  

/

 

Streda

Streda po 2. pôstnej nedeli

  6:10

/

 

Štvrtok

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

17:00  

/

 

Piatok

 

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Modlitba pri kríži: 15:00
Krížová cesta: v podvečer

  6:10

† Ján Hojdík, Milan

 

Sobota

Sobota po 2. pôstnej nedeli

  7:30

/

 

Nedeľa
24. 3.

 

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

/

† Helena a Ján Holienčík

 

Mesiac marec: litánie k sv. Jozefovi – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

0
0