RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

Myšlienka

Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť lásku a všetkým ponúkať svedectvo v každodennom zamestnaní tam, kde sme. ...

Pp. František, Gaudete et exsultate, 14   celý článok

Kurz PPR

 

Duchovná príprava pred farskými hodami

pdf

Anna Kolesárová

Súvisiaci obrázok

Blahoslavená Anna Kolesárová,
oroduj za nás!

annakolesarova.sk/


Božia služobnica Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty,
bola vyhlásená na za blahoslavenú 1. septembra 2018 v Košiciach.

 

Spomienka na novú blahoslavenú bola zaradená do liturgického kalendára na 20. november.

Večné sľuby

 

Naša rodáčka S. Viera Klabníková SSpS zložila dňa 8. septembra 2018 v Kláštore Ducha Svätého v Chicagu (USA) večné sľuby v Misijnej Kongregácii služobníc Ducha Svätého.

Sprevádzajme ju modlitbami na ceste rehoľného života.

oznámenie

Modlitba pred pripojením do internetu

Všemohúci večný Bože,
ty si nás stvoril na svoj obraz
a nariadil si nám,
aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
k tomu, čo je milé tebe,
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

_________

(Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.)
Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.
Sv. Izidor je patrónom internetu.