Blogy (Oznamy)

« Back

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 3.11.2019

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

3. novembra 2019

1.     Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci.

2.     Dnes pri sv. omšiach sa koná mesačná zbierka na kostol.

3.     Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov Považsko-bystrického dekanátu vo farnosti Prečín.

4.     Na budúcu nedeľu vysluhujeme sviatosť krstu. Krstná náuka je v piatok po sv. omši.

5.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu našich kostolov. Pán Boh zaplať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 3. do 10. novembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

3.11.2019

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Vendelín, Františka, Ľubomír a Ivan

Za veriacich

+ Karol (20. výr.)

Pondelok

Sv. Karola Boromejského, biskupa

  17.00

+ Karol a Františka

Utorok

Sv. Imricha

 6.30 Brv.

+ Veronika, Izidor, Helena

Streda

 

  17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre kamarátky

Štvrtok

 

 

 

  6.30

+ Marta (1. výr.)

Piatok

 

  17.00

+ Marta (5. výr.)

Sobota

 

  7.30

+ Ján (1. výr.)

Nedeľa
10.11.2019

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Alfonz a Magdaléna

+ Helena, Dominik, Anna a Jaroslav

Za Božiu pomoc pre rod. Gardianovú a za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2