Farské oznamy

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, 16.8.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. augusta 2020

1.     V nedele sú sväté omše ako cez prázdniny. V Papradne o 7.30 h. a v Brvništi o 9.00 h.

2.     Nácvik tretiakov z Papradna na prvé sväté prijímanie bude v utorok (18.8.2020) v kostole v Papradne a z Brvnišťa v stredu (19.8.) v kostole v Brvništi. Oba nácviky začínajú svätou omšou.

3.     Deti ktoré sa chcú zapojiť do spevu počas svätej omše na začiatok školského roka nech prídu na nácvik do kostola v Papradne vo štvrtok (20.8.) o 10.00 h. a v Brvništi do kostola v piatok (21.8.) o 10.00 h.

4.     Púť k Panne Márii Kráľovnej na horu Butkov bude na budúcu sobotu (22.8.) Bližšie informácie na plagáte.

5.     Ďakujem všetkým za akúkoľvek službu pre kostol a farnosť počas uplynulého týždňa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 16. do 23. augusta 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

16.8.2020

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

 

7.30

9.00 Brv.

 

 

+ Stanislav (15. výr.)

 

Za + rodičov, súrodencov a rodinu

 

Pondelok

     

Utorok

Sv. Heleny

18.30

+ Vincent a za zdravie a Božiu pomoc pre Kamilu

Streda

 

18.30 Brv.

Za Božiu pomoc pri pôrode pre Danku

Štvrtok

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

6.30

+ Jozef, Tomáš, Albína, Veronika, Kamila a za zdravie pre Vlastu

Piatok

Sv. Pia X., pápeža

18.30

+ Viera a Elena a za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a rodinu

Sobota

Panny Márie Kráľovnej

6.30

+  Štefan

Nedeľa
23.8.2020

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Juraj

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

 

0
0