Profil farnosti

farnosť Medzibrod
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Martin Čabák
Kapláni:
contact-informations