Blogy (Oznamy)

« Späť

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBbÍ, SV. CYRILA A METOD, 5.7.2020

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVӒTÍ CYRIL A METOD

5. júla 2020

1.     V dnešnú nedeľu je slávnosť slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda.

2.     Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci júl. Starým a chorým prinesú dnes rozdávatelia sväté prijímanie. V Papradne po prvej svätej omši a v Brvništi po svätej omši. Dnes je po svätých omšiach prvonedeľná adorácia a mesačná zbierka na kostol.

3.     Folklórne popoludnie s názvom „Štyri chodníčky pod Javorníčky“ sa uskutoční na budúcu nedeľu, 12.7.2020 o 15.00 h. v amfiteátri v Papradne. Všetci sme srdečne pozvaní. Bližšie informácie na plagáte.

4.     Z pohrebu p. Jozefa Banínca darovali na potreby farnosti 200 €. Pán Boh zaplať!

5.     Vo štvrtok bude v Brvništi pohreb so svätou omšou o 14.00 h.

6.     Od budúcej nedele (12.7.2020) budú sväté omše ako cez prázdniny. V Papradne o 7.30 h. a v Brvništi o 9.00 h.

7.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332. Ďakujem za  akúkoľvek službu počas týždňa a za vaše modlitby a milodary pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 5. do 12. júla 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

5.7.2020

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Svätí Cyril a Metod

 

7.30

9.00 Brv.

10.30

 

+ Jozef Balušík, + Anton Dubovický a + Ján Ch. Korec

+ Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

Za veriacich

Pondelok

     

Utorok

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava

Streda

     

Štvrtok

 

6.30

14.00 Brv.

+ Ján, Anton a Agnesa

+ Milada (pohrebná)

Piatok

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a Jozefa

Sobota

sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, sviatok

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bernardínu a rodinu

Nedeľa
12.7.2020

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Ambro

Za zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetu a + Adam, Matilda, Miroslav, Elena a Alexander

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2