Farské oznamy

Šestnásta nedeľa – 22. júla 2018

  1. Bohoslužby v tomto týždni:
    Ÿ v utorok o 18:30 bude bohoslužba slova so sv. prijímaním;
    Ÿ vo štvrtok sv. omša o 18:30 h.

  2. V sobotu a nedeľu bude Diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne v Lednických Rovniach.

  3. (V prípade neodkladnej záležitosti obráťte na dekanský úrad v Považskej Bystrici; v prípade pohrebu na p. diakona Smatanu.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

22. 7.

Šestnásta nedeľa
v C
ezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

(R 15.7.) *  /  (+Karol Zdurienčík) *

(+Kamila Rudyová) *

Pondelok

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy   Sviatok

––

/

Utorok

 

––            →

18:30  bohoslužba slova

Streda

Sv. Jakuba, apoštola
Sviatok

––

/

Štvrtok

Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie  
Spomienka

18:30 ~

(+Františka a Milan Šaržík) *

Piatok

Sv. Gorazda a spoločníkov
Spomienka

––

/

Sobota

 

––

/

Nedeľa

29. 7. 

Sedemnásta nedeľa
v C
ezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

(+Ignác Zdurienčík, 1. výr.) *

/

~ V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

*  Prednosť má prípadná pohrebná omša.

 

0
0