Farské oznamy

Osemnásta nedeľa v cezročnom období, 2.augusta 2020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. augusta 2020

1.     V nedele sú sväté omše ako cez prázdniny. V Papradne o 7.30 h. a v Brvništi o 9.00 h.

2.     Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci august. Adorácia bude po sv. omšiach. Po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka na kostol.

3.     Spoveď k prvému piatku: Brvnište v stredu od 17.00 h. do sv. omše, Papradno v piatok od 16.30 h. do sv. omše, domov dôchodcov v piatok   o 9.00 h.

4.     Nácvik tretiakov z Papradna na prvé sväté prijímanie bude v utorok (4.8.2020) v kostole v Papradne po sv. omši a z Brvnišťa v pondelok (3.8.) o 10.00 h v kostole v Brvništi.  Prosím, aby sa týchto nácvikov zúčastnili podľa svojich možností aj rodičia.

5.      Dnes, 2.8. 2020 možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky. Podmienky: návšteva kostola, sväté prijímanie, modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca - (Otče náš, Zdravas a Sláva).

6.     Z pohrebu p. Oľgy Balušíkovej darovali na potreby farnosti 350 €.

7.     Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Sučík, syn Miroslava a Heleny r. Turičíkovej a Mária Briestenská, dcéra Rudolfa a Márie r. Bírošíkovej, obaja bývajúci v ČR. (sob. 17.8.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 2. do 9. augusta 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

2.8.2020

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

7.30

9.00 Brv.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka

 

Pondelok

     

Utorok

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Streda

 

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku a Miroslavu

Štvrtok

Premenenie Pána, sviatok

6.30

+ Martin, Ľudmila, Anton, Ján, Štefan a rodičia

Piatok

Votívna sv. omša o Najsvätejšom srdci Ježišovom

7.00 Brv.

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a rodinu

+ Mária (pohr. z 25.3.)

Sobota

Sv. Dominika, kňaza

6.30

+ Matilda, Vendelín, Helena, Ľubica, Ambróz, Jaroslav, Pavol, Milan a Matúš

Nedeľa
9.8.2020

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Ľudmila (1. výr.) a Štefan

+ Anna (1. výr.)

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0