Krédo

Ako často sa modlíte Verím v Boha?

Veľké Krédo

Viete naspamäť Nicejsko-carihradské vyznanie viery?

Veľké Krédo v kostole

Používa sa u vás v kostole pri sv. omši nicejsko-carihradské vyznanie viery?