Profil

Farnosť Papradno
182 zaregistrovaných užívateľov
7 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Hruška, farský administrátor
Kapláni:
Kontaktné informácie