Profil

Farnosť Papradno
181 zaregistrovaných užívateľov
8 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Jozef Hlinka, farár
Kapláni:
Kontaktné informácie