Článok

Duchovný otec

 

 

Mgr. Jozef Hlinka, farár

 

Narodil sa 3. júna 1966 v Považskej Bystrici. Božím dieťaťom sa stal vo sviatosti krstu 17. júna 1966 vo farskom kostole v Považskej Bystrici. Zmaturoval na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Pre nepriaznivé politické pomery nebol prijatý na štúdium teológie. Preto pracoval najskôr ako vodič a neskôr ako vedúci skladu v podniku Zdroj, závod Púchov, zásobovacia základňa Pov. Bystrica.

Po zmene politických pomerov nastúpil do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, aby sa pripravoval na kňazskú službu. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Teologickom inštitúte v Nitre a kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline.

Za kňaza ho vysvätil 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Varín. V rokoch 1997-2006 bol správcom farnosti Trenčianska Teplá. Od roku 2006 pôsobí ako farár v Papradne. Od roku 2008 je sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Žiline.