Krakov 2016

Pútnicko-poznávací zájazd  Krakov, 9.-11. septembra 2016

 

V dňoch 9., 10. a 11. septembra 2016 (piatok, sobota, nedeľa) sme uskutočnili pútnicko-poznávaci zájazd do Krakowa. Naším cieľom bolo navštíviť v Roku milosrdenstva miesto, odkiaľ sa do celého sveta šíri úcta k Božiemu milosrdenstvu. Zároveň sme chceli navštíviť aj niektoré miesta úzko späté so životom sv. pápeža Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny.

Nášho putovania sa zúčastnilo 42 osôb, väčšina naši farníci, ku ktorým sa pridali aj niekoľkí zo Stupného, Šebešťanovej, Považskej Bystrice, Červeného Kameňa, Žiliny a Bratislavy. Cestovali sme s naším duchovným otcom a veľmi sme sa tešili prítomnosti otca Kazimíra Divékyho, ktorý nás sprevádzal pútnickými miestami.

Na výlet sme sa vydali v piatok v skorých ranných hodinách (3:00) autobusom spoločnosti Dortrans.

 

I.

Prvý deň sme začali prehliadkou mesta Wadowice, rodiska sv. Jána Pavla II. Najskôr sme si prezreli Baziliku Obetovania Panny Márie, kde bol sv. Ján Pavol II. pokrstený. Navštívili sme aj Kláštor bosých karmelitánov s kostolom sv. Jozefa. Nakoniec sme si užili nádhernú prehliadku múzea Rodný dom Jána Pavla II., kde nás prekvapivo zaujala mladá sprievodkyňa svojím výkladom (hoci v poľštine). Aj tí, ktorí v tomto múzeu už boli dávnejšie, konštatovali, že je nádherne prebudované a má čo ponúknuť každému pútnikovi.

Prepravili sme sa do Wieliczky, kde nás čakala prehliadka soľnej bane. Panovala značná nervozita, lebo sme nestíhali dohodnutý termín, ešte sa pridali aj zápchy na ceste. Avšak ochota organizátorov bane bola na našej strane, tak sme mohli vstup absolvovať. Vybrali sme si novú trasu, pútnický chodník, Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże". Táto trasa vedie väčšinou po trase turistickej, ale má svoje osobitosti. Kochali sme sa krásou podzemných priestorov, múdrosťou a šikovnosťou človeka a uvedomovali sme si vieru ľudí, ktorí tu tvrdo pracovali a tvorili. V závere našej prehliadky sme slávili sv. omšu v podzemnej kaplnke, jedinej na svete zasvätenej sv. Jánovi Pavlovi II.

Večer sme sa ubytovali v Hosteli Ave v Lagiewnikach, pár metrov od Sanktuária Božieho milosrdenstva. Tu sme mali aj raňajky v nasledujúcich dňoch. Večeru v prvý deň sme mali v pútnickom dome.

Kto chcel, mohol využiť príležitosť k adorácii Najsv. sviatosti v adoračnej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, kde trvá nepretžitá poklona.

 

Wieliczka 2016

 

II.

Druhý deň sme venovali návšteve Kalwarie Zebrzydowskej. Tu sme najskôr slávili slovenskú omšu v Kaplnke Umučenia. Po prehliadke sanktuária sme sa vydali na 7-kilometrovú pešiu púť po Cestách Pána Ježiša. Pri kaplnkách v poslednej tretine cesty sme sa modlili krížovú cestu, pričom sme pozorne počúvali zamyslenia o 14 skutkoch milosrdenstva, ktoré zazneli na Svetových dňoch mládeže.

Vo večerných hodinách sme sa prepravili do Krakowa, kde sme si prezreli Mariánske námestie s Mariánskou bazilikou.

 

III.

V nedeľu sme dopoludnia slávili sv. omšu v slovenskej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva. Po nej sa nám prihovorila Sr. Blanka, členka Kongregácie sestrier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá nám hovorila o Božom milosrdenstve a šírení jeho úcty, o živote sestier a ich službe na tomto mieste. Spoločne sme navštívili a prezreli kaplnku sestier v kláštore, celu sestry Faustíny. Vo voľnom čase si každý prezrel ako chcel a ako stíhal aj ostatné kaplnky tohto sanktuária, najmä grécko-katolícku a maďarskú, tiež baziliku a mohol absolvovať pekný výhľad z veže.

Spoločne sme sa odobrali do niekoľko sto metrov vzdialeného Sanktuária sv. Jána Pavla II. Tu sme si po krátkom výklade už samostatne prezreli horný kostol s nádhernými mozaikami od P. Rupnika, množstvo kaplniek a oratórií v dolnom kostole, ako aj múzeum Jána Pavla II.

O 15. hodine sme sa spoločne pomodlili korunku v Bazilike Božieho milosrdenstva, čím sme dali bodku za našou púťou. Cestou sme sa už len zastavili na večeru a v autobuse sme sa pomodlili vešpery a ruženec a zhliadli časť filmu o sestre Faustíne.

 

Čo nás v Krakove prekvapilo, bol veľký nedostatok možností stravovania, alebo priam nezáujem o pútnikov v tejto oblasti. Na ten počet pútnikov, ktorí tieto miesta navštevujú, je tých možností naozaj málo. Tak sme k putovaniu chtiac-nechtiac pridali aj to, čo k riadnej púti patrí - pôst. :)

Načerpali sme však veľa duchovného bohatstva, čím sme obohatili seba a snáď budeme môcť obohatiť aj iných. Pri našom putovaní sme mysleli na našich drahých, na celú našu farnosť, najmä na chorých, a vyprosovali sme dotyk Božieho milosrdenstva zvlášť pre tých, ktorí ho najviac potrebujú.

 

Deo gratias!

 

(Fotografie môžete pridať do Fotogalérie.)

 

 

Mapa:

Oznamy a krátke postrehy