Farské oznamy

Tridsiata druhá nedeľa – 11. novembra 2018

 

1.   Dnes konáme mimoriadnu dobrovoľnú zbierku na opravu požiarom poškodeného kostola sv. Heleny na Rozkvete.
Pán Boh odplať vaše milodary!

2.   Budúca nedeľa je Svetový deň chudobných.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
11. 11.

Tridsiata druhá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Andrej Španihel (20. výr.) a manž. Štefánia

† Jozefína Jurdíková (1. výr.)

† Marta Vavreková (pohr.)

Pondelok

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Spomienka

17:00

† Ondrej a Barbora, deti Štefan a Mária

Utorok

 

17:00  Brv

† Juliana a Lukáš Kafrík, mama Kristína

Streda

 

  6:10

† František, Barbora, Štefan, Milan

Štvrtok

 

17:00

† Karol, Františka, František, Anna, Margita

Piatok

 

17:00 

/

Sobota

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Spomienka

  7:30

† Matilda Jurkemíková (1. výr.)

Nedeľa
18. 11.

Tridsiata tretia nedeľa
v Cezročnom období

 

Svetový deň chudobných

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Vincent, Mária, Ferdinand

za farníkov

 

0
0