Blogy (Oznamy)

Druhá pôstna nedeľa – 17. marca 2019

Dnes popoludní ruženec o 14. h., po ňom krížová cesta na tému „Blahoslavení tvorcovia pokoja“ . V utorok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie . Sv. omše:   ♦ Papradno – v pondelok o 17:00 h. ♦ Brvnište – v utorok o17:00 h.  Spoločná modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – Brvnište pri...
Read More About Druhá pôstna nedeľa – 17. marca 2019 »

Prvá pôstna nedeľa – 10. marca 2019

Dnes je zbierka na charitu . Vaše milodary Pán Boh odplať! Dnes popoludní o 14. h. krížová cesta na tému „Blahoslavení chudobní v duchu“. Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni (obsah: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia; činorodá láska k blížnemu). Modlitba pri kríži v piatok o 15. h. –...
Read More About Prvá pôstna nedeľa – 10. marca 2019 »

Ôsma nedeľa – 3. marca 2019

Ďakujem za prípravu a účasť na Adorácii rodín za rodiny. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Vo farskom kostole bude popoludňajšia adorácia Oltárnej sviatosti. O 16. hod. budú vešpery a požehnanie. Mesiac marec : Litánie k sv. Jozefovi budú bývať večer pred omšou alebo ráno po omši, v nedeľu popoludní. ...
Read More About Ôsma nedeľa – 3. marca 2019 »

Siedma nedeľa – 24. februára 2019

V pondelok bude sv. omša v latinskom jazyku. Vo štvrtok bude v našej farnosti Adorácia rodín za rodiny od 8:00 do 20:00 v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Brvništi . ♦ Sv. omša za rodiny bude po ukončení adorácie o 20:00 v Brvništi. Taktiež vo štvrtok bude v Diecéznom centre v Žiline prednáška na tému ...
Read More About Siedma nedeľa – 24. februára 2019 »

Šiesta nedeľa – 17. februára 2019

Modlitba posv. ruženca – o 14. hod. Vo farnosti Považské Podhradie prebiehajú misie. Program je na nástenke. Počas celého roka prebieha štafetová Adorácia rodín za rodiny , do ktorej sa zapájajú rodiny v jednotlivých farnostiach celého Slovenska. Aj naša farnosť je zapojená do tejto aktivity. V našej farnosti bude Adorácia rodín za...
Read More About Šiesta nedeľa – 17. februára 2019 »
Showing 1 - 5 of 345 results.
Items per Page 5
of 69

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2