Profil

Return to Full Page

Farnosť Papradno

Farnosť Papradno
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Hruška, farský administrátor
Kapláni:
web-admins
Jozef Hlinka
Martin Hruška
Websites
http://papradno.fara.sk
https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/papradno
Email Addresses
papradno@fara.sk
Address
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Papradno
č. 1085
Papradno
018 13
Phone
Pevna linka: 042 4393356

Services

  • Sv. omse