"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Blogs (Farský úrad)

Stavba viery - III. : Verím Bohu

VERÍM BOHU   Druhé poschodie stavby viery obývajú ľudia, ktorí počuli slovo, ktoré im adresoval Boh, ktorí ho prijali a urobili normou svojho života. Uverili Bohu. (Nie len v Boha, ale Bohu.) Jeho slovo uznali za najvyššiu autoritu. Na toto vyššie poschodie viery ako prvý „vyšiel“ – Bohom pozvaný – Abrahám. On sem vyviedol svojich potomkov a stal sa otcom...
Read More About Stavba viery - III. : Verím Bohu »

Stavba viery - II. : Verím v Boha

VERÍM V BOHA   Poznávanie stavby viery začíname od prvého poschodia, čiže uznaním pravdy, že Boh existuje. Jestvovanie Boha je pre človeka potrebné tak ako pevná pôda pod nohami. Izraeliti nazývali Boha „skalou“, „bralom“, „opevneným hradom“. Boh je teda oporným bodom. Dáva istotu nevyhnutne potrebnú k životu, dáva pocit bezpečia a spôsobuje, že človek nevisí nad...
Read More About Stavba viery - II. : Verím v Boha »

Stavba viery - I.

Keď vyslovujeme slovo „viera“, najčastejšie máme na mysli vieru v jestvovanie Boha. To je však sotva prvé poschodie veľkej a veľmi bohatej stavby viery . Slovo „verím“ je vyznaním viery v to, že Boh jestvuje. Týmto jedným slovom sa usilujeme dnes urobiť hranicu medzi veriacimi a neveriacimi. Táto hranica nie je taká jasná. Vedecké výskumy na celom svete nepotvrdili...
Read More About Stavba viery - I. »
Showing 81 - 85 of 90 results.
Items per Page 5
of 18

Články - obsah