"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Blogs (Farský úrad)

Verím - V.

Opustiť rozličné istoty kvôli jedinej... Vždy s pohľadom upretým na Ježiša...
Read More About Verím - V. »

Verím - IV.

Stále si tu hovoríme o tom, čo vlastne je viera – a s tým súvisiaca ochota k svedectvu, o ktorej hovorí Svätý Otec. Vyznanie viery i ochota k svedectvu budú určitým spôsobom falošné, keď bude chýbať základ viery – konkrétna dôvera v každodenných chvíľach života: keď sa spolieham na Krista a v dôvere v neho vykonám konkrétne rozhodnutia...
Read More About Verím - IV. »

Verím - III.

V každodennom živote sa asi veľmi nepozastavujeme nad tým, o čo sa vlastne opiera viera, ktorou sa riadime. Je však dôležité, aby sme si to objasnili. Ak kresťan hovorí: zverujem sa Bohu, spolieham sa na neho, vtedy hovorí o svojej viere. Kto hovorí „verím“, ten je presvedčený, že Boh je prítomný, On ma pozná, miluje, On na mňa nezabúda. Viera však nie je iba neohraničenou dôverou...
Read More About Verím - III. »

Verím - II.

Náboženská viera je milosťou, teda Božím darom, ktorý udeľuje človeku. Je to nový nástroj poznania toho, čo Boh zjavuje ľuďom pre ich dobro. Túto milosť dostáva každý človek, pretože Boh túži spasiť všetkých ľudí. V ktorej hodine nám udelí túto milosť, to je v Božích rukách. V Cirkvi máme istotu udelenia tejto milosti spojenú so sviatosťou krstu. Túto milosť však možno...
Read More About Verím - II. »

Verím - I.

Začneme otázkou: Koľko percent ľudí v našej farnosti je veriacich? Mohli by sme počuť najrôznejšie odpovede. Tí, ktorí chodia do kostola, zvyčajne udávajú menej percent než tí, ktorí tam nechodia. Niekto totiž vychádza zo skúsenosti, iný z rozličných predstáv o počte veriacich. Kto číta štatistiky, vychádza z nich. Predstava ani skúsenosť však ne­majú presné čísla. A už vôbec nie...
Read More About Verím - I. »
Showing 86 - 90 of 90 results.
Items per Page 5
of 18

Články - obsah