Blogy (Oznamy)

« Back

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20.10.2019

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

20. októbra 2019

1.     Prežívame mesiac október, ktorý vyhlásil pápež František ako „Mimoriadny misijný mesiac.“ Myslime na tých, čo ohlasujú evanjelium v ďalekých krajinách vo svojich modlitbách. Október je zároveň aj mesiacom posvätného ruženca. V tomto mesiaci modlitbou posvätného ruženca môžeme získať úplné odpustky. V kostole sa modlievame posvätný ruženec pred svätou omšou. Povzbudzujem vás k tejto modlitbe aj doma vo svojich rodinách.

2.     Dnes slávime Misijnú nedeľu. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Popoludní o 14.00 h. v kostole v Papradne bude modlitba Krížovej cesty obetovaná za misionárov a za šírenie evanjelia.

3.     Na budúcu nedeľu sa budete môcť zapojiť do akcie „Sviečka za nenarodené deti.“ Po sv. omšiach si budete môcť sviečku zakúpiť za 1 € pri východe z kostola a takto podporiť organizáciu Fórum života a pri zapálenej svieci sa pomodliť za nenarodené deti.

4.     Na budúci víkend sa zo soboty na nedeľu mení letný čas na zimný. Hodiny si posúvame o jednu hodinu späť.

5.     Obecný úrad v Brvništi v spolupráci s Farským úradom v Papradne vás pozýva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na koncert kresťanského zboru SHEMA z farnosti Panny Márie v  Kysuckom Novom Meste. Koncert sa uskutoční v piatok 25.10.2019 o 17.00 h. v kostole v Brvništi.

6.     Pri príležitosti sviatku sv. apoštola Ondreja, patróna farského chrámu, farnosti Papradno a obce – Dediny roka Papradno a 285. výročia zriadenia farnosti Papradno s filiálnou obcou Brvnište, bude slávnostnú hodovú svätú omšu dňa 30.11.2019 o 14.00 h. vo farskom chráme sláviť žilinský biskup J. E. Mons. Tomáš Galis.   

7.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu našich kostolov. Pán Boh zaplať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 20. októbra do 27. októbra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

20.10.2019

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

Poďakovanie Pánu Bohu za ochranu pri autohavárii

Za veriacich

+ Františka  (pohrebná)

Pondelok

 

  18.30

+ Jozef a Pavol

Utorok

Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka

 18.30 Brv.

+ Anna, Jozef, František a Stanislav

Streda

 

  18.30

+ Štefan a Anna

Štvrtok

 

 

 

  6.10

+ Štefan (2. výr.)

Piatok

 

  6.10

+ Celestín, Barbora, Helena a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hucanovú

Sobota

  

  7.30

Na úmysel

Nedeľa
27.10.2019

tridsiata nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Jozef, Mária, Jozef a Anna

Za veriacich

+ Drahomír (10. výr.)

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2