Blogy (Oznamy)

« Back

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA - 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24.11.2019

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Krista Kráľa

24. novembra 2019

 

1.     Dnes slávime nedeľu Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa v liturgickom roku. Po sv. omšiach sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V tento deň môžeme získať úplné odpustky.

2.     V sobotu (30.11.2019) slávime sviatok svätého Ondreja, apoštola, patróna farského chrámu - farské hody a pripomíname si 285. výročie zriadenia farnosti Papradno. Slávnostná svätá omša bude 14.00 h. Sprievod od obecného úradu do kostola bude o 13.45 h.  (info -  viď plagát) Pri svätej omši bude hodová ofera.  

3.     Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence. Adventné vence si prineste na svätú omšu a položte pred oltár na požehnanie.

4.     Budúca nedeľa je prvá v mesiaci december, po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia. Pri svätých omšiach bude pravidelná mesačná zbierka na kostol.

5.     Z pohrebu p. Pavla Máčka darovali na potreby farnosti 430 €. Pán Boh zaplať.

6.     Miništranti ďakujú ženám za ušitie nového miništrantského oblečenia.

7.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu kostolov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 24. novembra do 1. decembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

24.11.2019

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Alexander, Emília a Ladislav

Za veriacich

+ Emília (15. výr.)

Pondelok

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

  17.00

+ Ľubica, Matúš a Pavol

Utorok

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

  17.00

Za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie za 80. rokov života pre Kamilu

Streda

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

  17.00

Poďakovanie za 85. rokov života pre Máriu a za zdravie pre vnuka Pavla

Štvrtok

 

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

 

  17.00

+ Milan a Mária

Piatok

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

  17.00

Na úmysel

Sobota

SLÁVNOSŤ SVӒTÉHO ONDREJA, APOŠTOLA

  14.00

Za veriacich

Nedeľa
1.12.2019

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Mária (1. výr.)

+ Klement (20. výr.) a Helena

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

TÝŽDŇOVÁ DUCHOVNÁ PRÍPRAVA -  FARSKÉ HODY

PAPRADNO 25.-29.11.2019

 

PONDELOK 25.11.2019

svätá spoveď od 16.00 do 17.00 h

svätá omša o 17.00 h. celebruje vdp. Mgr. Peter Franek, farár v Prečíne

téma kázne:   „TICHO“

 

UTOROK 26.11.2019

svätá spoveď od 16.00 do 17.00 h.

svätá omša s novokňazským požehnaním o 17.00 h., celebruje  dp. Mgr. Jozef Biely, novokňaz – kaplán v Považskej Bystrici

téma kázne:     „BUĎ VERNÝ A DÁM TI VENIEC ŽIVOTA“

 

STREDA 27.11.2019

svätá spoveď od 16.00 do 17.00 h.

svätá omša o 17.00 h., celebruje dp. Mgr. Michal Svatený, kaplán v Kysuckom Novom Meste

téma kázne:     „ODPUSTENIE“

 

ŠTVRTOK 28.11.2019

svätá spoveď od 16.00 do 17.00 h.

svätá omša o 17.00 h., celebruje vdp. Mgr. Pavol Klimek,  farár v Považskej Teplej

téma kázne:     „MODLITBA V RODINE“

 

PIATOK 29.11.2019

svätá spoveď od 16.00 do 17.00 h.

svätá omša o 17.00 h., celebruje vdp. Mgr. František Galvánek, duchovný správca NsP v Považskej Bystrici

téma kázne:     „Ježiš v chráme“

adorácia po svätej omši

 

 

SOBOTA 30.11.2019  FARSKÉ HODY

SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ SVӒTÁ OMŠA O 14.00  HODINE

celebruje

J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis

žilinský biskup

 

SVӒTÝ ONDREJ, ORODUJ ZA NÁS!

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2