Blogy (Oznamy)

« Back

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 1.12.2019

Prvá adventná nedeľa

1. decembra 2019

 

1.     Slávime 1. adventnú nedeľu. Advent je čas prípravy na príchod Božieho Syna Ježiša Krista na našu zem. Symbolom adventu je aj adventný veniec. Povzbudzujem vás k modlitbe pri adventnom venci vo vašich rodinách.

2.     Dnes slávime aj prvú nedeľu v mesiaci december, po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a pravidelná mesačná zbierka na kostol.

3.     Základná škola s materskou školou Papradno v spolupráci s Farským úradom v Papradne chce aj tento rok uskutočniť potravinovú pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín a tiež pre starých ľudí v hmotnej núdzi formou papierových srdiečok. Darcovia, ktorí si zoberú papierové srdiečko môžu potraviny odovzdať v kancelárii ekonómky základnej školy od 6. do 14. decembra v čase od 8.00 do 17.00 h.

4.     Na budúcu nedeľu 8.12.2019 nás veriaci z Brvništa pozývajú na pobožnosť a spoločné stretnutie ku kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Vŕškoch v Brvništi. Spoločný odchod od kostola v Brvništi bude o 13.00 h.

5.     V tomto týždni pre prvý piatok v mesiaci, nakoľko sme spovedali tento týždeň, tak spovedať v kostoloch budem len pol hodiny pred svätými omšami. Starých a chorých k prvému piatku navštívim v Papradne v pondelok od 7.30 h., v Brvništi v stredu od 7.30 h. a v domove dôchodcov v piatok 8.30 h.

6.     Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu farských hodov v uplynulý týždeň.

7.     Ďakujem za upratovanie, výzdobu a prípravu adventných vencov  v  kostoloch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 1. do 8. decembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

1.12.2019

Prvá adventná nedeľa

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Mária (1. výr.)

+ Klement (20. výr.) a Helena

Za veriacich

Pondelok

 

  17.00

+ Anton, Helena a Jozef

Utorok

Sv. Františka Xaverského, kňaza

 17.00 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana a rodinu

Streda

Sv. Barbory, panny a mučenice

  17.00

+ Ladislav (1. výr.), Mária a rodičia

Štvrtok

 

 

 

  6.30

+ Ján (10. výr.) a Lucia

Piatok

Sv. Mikuláša, biskupa

 7.00 Brv.  

 17.00

Na úmysel

Poďakovanie Pánu Bohu               za 70. rokov života pre Jozefa

Sobota

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna včelárov

 6.30

Za ochranu a Božie požehnanie pre včelárov z celej farnosti

Nedeľa
8.12.2019

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Albín (20. výr.)

+ Štefan, Helena, Adam a Juraj

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2