Blogy (Oznamy)

« Back

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10.11.2019

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

10. novembra 2019

1.     Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1268,35 € a v Brvništi 532,20 €. Pán Boh zaplať.

2.     Na budúcu nedeľu vysluhujeme sviatosť krstu.

3.     Srdečne blahoželám p. starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu v Papradne a všetkým Vám k získaniu ocenenia „Dedina Roka 2019“, ktoré bolo našej obci odovzdané vo štvrtok.

4.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu našich kostolov a ich okolia. Pán Boh zaplať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 10. do 17. novembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

10.11.2019

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Alfonz a Magdaléna

+ Helena, Dominik, Anna a Jaroslav

Za Božiu pomoc pre r. Gardianovú a za veriacich

Pondelok

Sv. Martina z Tours, biskupa

  17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre mamu

Utorok

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 17.00 Brv.

+ Jozef (1. výr.)

Streda

 

  17.00

+ Ondrej, Barbora, Štefan a Mária

Štvrtok

 

 

 

  6.30

+ Stanislav, Karol, Ján a Mária

Piatok

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

  17.00

+ Natália

Sobota

 

  6.30

+ František, Regina, Jaroslav, Anna    a Baltazár

Nedeľa
17.11.2019

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Za veriacich

Na úmysel darcu

+ Matilda, Ignác a Helena

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2