Blogy (Oznamy)

« Back

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17.11.2019

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

17. novembra 2019

 

1.     Budúcu nedeľu slávime ako Nedeľu Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa v liturgickom roku. Po sv. omšiach sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V tento deň môžeme pre seba získať úplné odpustky.

2.     Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS v rámci Týždňa Cirkvi
pre mládež pozývajú mladých na 11. ročník evanjelizačného turné Godzone
Tour, ktoré sa bude konať v Žiline 20.11.2019 o 18.00 h. na zimnom štadióne. Vstup je zdarma.

3.     Dnes 17.11.2019 si pripomíname 30. rokov od pádu komunizmu a návratu slobody. Toto výročie si pripomenie aj zvonením kostolných zvonov v celej Žilinskej diecéze o 17.00 hodine.  

4.     Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Papradne darovali na kostol 1000 € a veriaci daroval na kostol 200 €. Pán Boh zaplať.

5.     Sviatosť manželstva chcú prijať: Viliam Holjenčík, bývajúci v Považskej Bystrici a Lucia Chodelková, bývajúca v Lietave.

6.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu kostolov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 17. do 24. novembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

17.11.2019

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

+ Na úmysel darcu

+ Matilda, Ignác a Helena

Pondelok

 

  17.00

+ Ľudmila, Pavol, František a Emília

Utorok

 

 17.00 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku a rodinu

Streda

 Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice

  17.00

+ Adam (25. výr.)

Štvrtok

 

Obetovanie Panny Márie

 

  6.30

Za veriacich

Piatok

Sv. Cecílie, panny a mučenice

  17.00

Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine

Sobota

 

  6.30

+ Vladimír

Nedeľa
24.11.2019

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období                  Krista Kráľa

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Alexander, Emília, Ladislav

Za veriacich

+ Emília (15. výr.)

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2