Blogy (Oznamy)

« Back

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.6.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. júna 2020

1.     V pondelok je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Svätá omša v Brvništi bude o 17.00 h.  a v Papradne o 18.30 h.

2.     Na budúcu nedeľu je slávnosť slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda.

3.     Budúca nedeľa je prvá v mesiaci júl. Starým a chorým prinesú rozdávatelia sväté prijímanie na budúcu nedeľu v Papradne po prvej svätej omši a v Brvništi po svätej omši.  Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a mesačná zbierka na kostol.

4.     V týždni máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 17.00 h. do svätej omše. V Papradne budem spovedať v piatok od 16.30 h. do svätej omše. Starých a chorých budem spovedať až po prázdninách.

5.     V utorok je koniec školského roka. Svätá omša na poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok bude v Brvništi o 7.40 h a v Papradne o 8.30 h.

6.     Fatimská pobožnosť bude v sobotu.

7.     Z pohrebov na kostol darovali: + p. Eva Španihelová 150 €, + p. Eva Majšíková 340 €, + p. Pavol Šamaj 250 €.

8.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332. Ďakujem za  akúkoľvek službu počas týždňa a za vaše modlitby a milodary pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 28. júna do 5. júla 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

28.6.2020

Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

 

7.30

9.00 Brv.

10.30

 

 

+ Pavol, Regina a Ondrej

+ Jozef (pohrebná, pohreb o 12.00 h.)

Za veriacich

Pondelok

SVӒTÝCH APOŠTOLOV PETRA A PAVLA

17.00 Brv.

18.30

+ Pavol (pohr. z 10.4.)

+ František a Elena

Utorok

Poďakovanie Pánu Bohu za školský rok

7.40 Brv.

8.30

Na úmysel ordinára

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a Júliu

Streda

 

        18.30 Brv.

+ Stanislav (pohr. z 28.4.)

Štvrtok

Návšteva Panny Márie, sviatok

6.30

+ Ladislav, Kamila a Emil

Piatok

sv. apoštola Tomáša, sviatok

7.00 Brv.

18.30

Na úmysel ordinára

+ Helena (1. výr.)

Sobota

 

6.30

+ Milan, František, Františka a Helena

Nedeľa
5.7.2020

Slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef Balušík,  + Anton Dubovický , + Ján Ch. Korec

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Showing 1 - 5 of 10 results.
of 2