Profil

Farnosť Papradno
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Hruška, farský administrátor
Kapláni:
contact-informations