"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

« Späť

Sviatosti VIII. - Pomazanie chorých

 

SVIATOSTI (8)

 

  • Sviatosť chorých (Pomazanie chorých)

 

Na zopakovanie a doplnenie:

Eucharistia ako „viatikum“ – pokrm na cestu do večnosti. – YC 247
„V nebezpečenstve smrti ... všetkých veriacich viaže príkaz prijať sväté prijímanie.“
Pri podaní sv. prijímania v takomto prípade kňaz hovorí: „Sám Kristus Pán nech ťa chráni a vovedie do života večného.“

 

Pomazanie chorých:

V úvode liturgickej knihy o Pomazaní chorých sa uvádza: "Veriacich treba katechézou vychovávať, aby si sami žiadali pomazanie a aby ho hneď, ako sa im naskytne vhodný čas na jeho prijatie, prijali ho so živou vierou a nábožným duchom a nepodľahli zlozvyku odďaľovať prijatie sviatosti." (PCh, Úvod 13)

Prečo ten pretrvávajúci zlozvyk? Nepochopenie, o čo tu ide. viď YouCat, 245 b.

Pomazanie chorých patrí medzi sviatosti uzdravenia.

Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo situácii. YC 243, 245.

V Jakubovom liste sa píše, že pomazanie sa má udeliť chorým na úľavu a spásu. Preto ho má prijať každý, kto je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života. (Ú 8)

Prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po jej prijatí vyzdravel a znova ťažko ochorel alebo ak počas tej istej choroby sa zdravotný stav stal vážnejším. (9)

Pred operáciou sa odporúča prijať sviatosť, ak ide o nebezpečnú chorobu. (10)

Sviatosť môžu prijať aj starí ľudia, ktorí značne upadli na sile, hoci nevidieť, že by boli nebezpečne chorí. (11)

Deťom sa môže udeliť, ak používajú rozum natoľko, že ich táto sviatosť môže posilniť. (12)

Vo zvláštnych prípadoch: Ak je niekto v bezvedomí, môže sa mu táto sviatosť udeliť, ak možno predpokladať, že by si ju pri plnom vedomí žiadal. (14) Ak už niekto zomrel, pomazanie sa mu už neudeľuje. (15)

 

Zvyklosti v našej farnosti:

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje podľa potreby na požiadanie.

Pravidelne ju udeľujeme všetkým chorým a starším v kostole na Svetový deň chorých (11. februára); tým, ktorí nemôžu v tento deň prísť do kostola, udeľuje sa sviatosť pri návšteve kňaza v domácnosti pred veľkonočnými sviatkami.

 

Možnosti prijímania sviatostí pre chorých doma:

1. spôsob:  návšteva kňaza pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami;

2. spôsob:  pravidelná návšteva kňaza každý mesiac (zvyčajne v prvopiatkovom týždni);

3. spôsob:  sväté prijímanie každú nedeľu (podľa možností) prostredníctvom mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie alebo kňaza.

 

Praktická pripomienka:  V dome chorého, ktorý má prijať Eucharistiu, by sme mali pripraviť stôl, prestretý bielym obrusom, naň položiť kríž a dve sviece, príp. pohár s požehnanou vodou a vetvičku (vodou kňaz môže pokropiť chorého i prítomných na pamiatku krstu).

 

Buďme vďační za Cirkev a jej starosť o chorých – YC s. 141 vpravo.

Na štúdium:  KKC čl. 1499 n.;  YouCat čl. 240 n.

 

Články - obsah