Blogy (Oznamy)

« Späť

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 29.9.2019

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

29. septembra 2019

1.     Dnes, v nedeľu (29.9.2019)  bude slávnostná sv. omša „Poďakovanie za úrodu.“ V Papradne o 10.30 h. a v Brvništi o 9.00 h. Prineste si na požehnanie časť z úrody a poďakujte sa všemohúcemu Bohu za jeho dobrodenia. Sv. omšu v Papradne bude spevom doprevádzať FSk Podžiaran a v Brvništi FSk Bukoviny.

2.     Vstupujeme do mesiaca október, ktorý vyhlásil pápež František ako misijný mesiac. Myslime na tých, čo ohlasujú evanjelium v ďalekých krajinách vo svojich modlitbách. Október je zároveň aj mesiacom posvätného ruženca. V tomto mesiaci modlitbou posvätného ruženca môžeme získať úplné odpustky.

3.     Na budúcu nedeľu (6.10.2019) bude sv. omšu o 10.30 h. celebrovať páter misionár Saletín z Považskej Bystrice – Rozkvetu.

4.     V týždni máme prvý piatok v mesiaci október.

Spovedať budem:  v Brvništi v utorok od  17.00 h. do sv. omše

                                      v Papradne v piatok od 17.00 h. do sv. omše

                                      v Domove dôchodcov v piatok od  8.30 h.

       Starých a chorých navštívim doma: v Papradne vo štvrtok od 7.30 h.

                                                                v Brvništi v stredu od 7.30 h.

5.     V sobotu bude sobášny obrad o 14.00 h. a sobáš so sv. omšou o 15.30 h.

6.     Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach (6.10.2019) bude mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!

7.     Fatimská pobožnosť bude  v Papradne  v sobotu o 7.30 h. a v Brvništi v sobotu o 18.00 h.

 

8. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Pavol Rusnák, syn rodičov Pavla a Jany r. Šukovej, bývajúci v Brvništi a Paulína Hrebičíková, dcéra rodičov Pavla a Marty r. Daniškovej, bývajúca v Brvništi. (sob. 5.10.2019 v Papradne)

Michal Nociar, syn rodičov Jozefa a Ivety r. Bugáňovej, bývajúci v Žiline a Zuzana Hikaníková, dcéra rodičov Pavla a Veroniky r. Balušíkovej, bývajúca v Papradne. (sob. 5.10.2019 v Papradne)

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na farskom úrade.

9. V sobotu 5.10.2019 sa uskutoční výstava jabĺk „Brvništské jablko“ v Historickej škole v Brvništi so začiatkom o 14.00 h. Hosťom je prof. Ivan Hričovský. (viď plagát)

     10. Pán Boh zaplať za upratovanie a výzdobu kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 29. septembra do 6. októbra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

29.9.2019

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

+ Jozef (2. výr.)

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Za veriacich a poďakovanie za úrodu

Pondelok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

  18.30

Poďakovanie za život pre kamarátky

Utorok

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

 18.30 Brv.

+ Vendelín, Bohuslav, Kristína

Streda

Sv. anjelov strážcov

  18.30

+ Mikuláš a Helena (3. výr.)

Štvrtok

 

 

 

  6.10

 

+ Tomáš a Rozália

Piatok

Sv. Františka Assiského

1. piatok

  7.00 Brv.

 

   18.30  

+ Jaroslav, Alžbeta, Imrich, Alžbeta

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu v tehotenstve a za zdravie pre Petra

Sobota

  Sv. Faustíny Kowalskej, panny               

  15.30 sob.

Za novomanželov

Nedeľa
6.10.2019

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Jozef, Mária a za veriacich

+ Vendelín

+ Karol

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2