Blogy (Oznamy)

« Späť

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14.6.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. júna 2020

1.     Slávnostná hodová svätá omša v Brvništi pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, titulu filiálneho kostola bude v sobotu 20.6.2020 o 10.00 h. Sprievod do kostola pôjde od obecného úradu v Brvništi. Svätú omšu za účasti viacerých kňazov celebruje                 vsdp. ThLic. Peter Holbička, dekan – farár farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

2.     V piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho  po svätých omšiach bude adorácia s odprosujúcou pobožnosťou. Kto sa zúčastní na adorácii môže získať úplné odpustky.  

3.     Z pohrebu p. Viliama Beníka darovali na potreby farnosti 440 €. Pán Boh zaplať.

4.     Do konca týždňa nahláste v sakristii našich kostolov vašich starých a chorých, ktorí chcú, aby ich navštívili naši rozdávatelia a priniesli im sväté prijímanie vždy na prvú nedeľu v mesiaci. 

5.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 h. Rodičia nech nahlásia na krst svoje dieťa na farskom úrade po svätých omšiach. Krstná náuka je v piatok po večernej svätej omši.

6.     Sviatosť manželstva chcú prijať: Milan Koban, syn Michala a Ľubice            r. Jurčíkovej, bývajúci v Papradne a Lenka Chovančíková, dcéra Jozefa a Veroniky r. Čujdíkovej, bývajúca v Papradne. Viliam Hrebičík, syn Viliama a Jany r. Budayovej, bývajúci v Papradne a Barbora Bizubová, dcéra nebohého Jána a Boženy r. Hroškovej, bývajúca v Papradne.

7.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332. Ďakujem za  akúkoľvek službu počas týždňa a za vaše modlitby a milodary pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 14. do 21. júna 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

14.6.2020

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

 

   7.30

9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Darina (1. výr.), Kamil  a Albína

+ Zdenka (pohr. z 28.4.)

Za veriacich

Pondelok

 

  

 

Utorok

 

   18.30

+ Peter, Jozef, Anna, Alexander, Ján, Katarína a Františka

Streda

 

 18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre             r. Kanderkovú a Nagyovú

Štvrtok

 

    6.30

+ Františka (1. výr.)

Piatok

NAJSVӒTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

7.00 Brv.    

  18.30

Za členov spoločenstva Božského srdca Ježišovho z celej farnosti

+ Izidor (pohr. z 7.4.)

Sobota

HODY V BRVNIŠTI

 10.00 Brv.

Za veriacich a obec Brvnište

Nedeľa
21.6.2020

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

    7.30

9.00 Brv.

   10.30

+ Milan ( pohr. z 6.5.)

+ Júlia, Martin, Anna, Ferdinand a Štefan

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2