Farské oznamy

Pätnásta nedeľa v cezročnom období 12.7.2020

PӒTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. júla 2020

1.     Folklórne popoludnie s názvom „Štyri chodníčky pod Javorníčky“ sa uskutoční dnes, 12.7.2020 o 15.00 h. v amfiteátri v Papradne. Všetci sme srdečne pozvaní. Bližšie informácie na plagáte.

2.     V nedele budú sväté omše ako cez prázdniny. V Papradne o 7.30 h. a v Brvništi o 9.00 h.

3.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu. Krstná náuka je v piatok po večernej svätej omši na farskom úrade.

4.     Prvonedeľná zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1137,81 € a v Brvništi 436,91 €. Pán Boh zaplať!

5.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332. Ďakujem za  akúkoľvek službu počas týždňa a za vaše modlitby a milodary pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 12. do 19. júla 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

12.7.2020

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

7.30

9.00 Brv.

 

 

 

+ Ambro

Za zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetu a za + Adam, Matilda, Miroslav, Elena a Alexander

Pondelok

     

Utorok

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a za + Ján, Katarína a Mária

Streda

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry a ich rodiny

Štvrtok

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

6.30

+ Jozef a Anton

Piatok

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Sobota

 

6.30

+ Karolína a rodičia

Nedeľa
19.7.2020

Šestnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Karol a Mária

+ Karol a Oľga

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

0
0