Farské oznamy

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA, 24.1.2021

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

24. januára 2020

  1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici s platnosťou od 19.12.2020 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava ZAKAZUJE slávenie verejných bohoslužieb do 7.2.2021 z dôvodu pandémie Covid-19. Sväté omše môžeme  sledovať cez TV LUX, alebo rádio LUMEN. Biskupi Slovenska vydali dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši.
  2. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlime sa doma vo svojich rodinách aj na tento úmysel.
  3. Dnešnú nedeľu slávime ako Nedeľu Božieho slova. Bola ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Táto nedeľa má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Prečítajte si dnes celá rodina nejakú stať zo Sv. písma.
  4. Farská charita v Papradne v spolupráci s Nocľahárňou sv. Vincenta de Paul organizuje zbierku uterákov a osušiek. Uteráky a osušky môžete priniesť do spodnej zasadačky na Obecnom úrade v Papradne, alebo na Farský úrad  v Papradne. Zbierka sa koná do 3. februára 2021.
  5. V sobotu, 30. januára 2021 sa uskutoční v našich kostoloch brigáda, pri ktorej sa z kostolov odnesú vianočné stromčeky a betlehem. Brigáda sa uskutoční o 9.00 h. Prosím ochotných farníkov, aby prišli pomôcť.
  6. Sv. omše sa vo farskom kostole slávia každý deň bez účasti veriacich.
  7. Farský kostol v Papradne (predsieň) a filiálny kostol v Brvništi (predsieň) je otvorený na súkromnú modlitbu každý deň od 9.00 do 17.00 h.
  8. Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 24. do 31. januára 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

24.1.2021

3. nedeľa v období „cez rok“

nedeľa Božieho Slova

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Pondelok

Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Utorok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Streda

Sv. Angely Merici, panny

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Štvrtok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Piatok

 

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Sobota

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Nedeľa
31.1.2021

4. nedeľa v období „cez rok“

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

 

 

0
0