Farské oznamy

DRUHÁ NRDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.1.2020

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. januára 2020

1.     Domy a byty budem požehnávať dnes popoludní. Na nástenke v predsieni kostola si môžete pozrieť zoznam tých, ktorých navštívim budúcu nedeľu (26.1.2020) Ostatných v ďalšie nedele.

2.     28.1.2020 (utorok) našu farnosť navštívia pracovníci Diecéznej charity zo Žiliny, ktorí nám predstavia projekt Farskej charity. Bližšie info na plagáte.

3.     31.1.2020 (piatok) bude stretnutie tretiakov z Papradna a ich rodičov v kostole o 17.00 h.

4.     Tí, ktorí máte záujem o katolícku tlač (Katolícke noviny, časopis Žilinská diecéza, Slovo, Milujte sa, Rodina nepoškvrnenej) zapíšte sa na papier, ktorý je vzadu na stolíku pri novinách do konca týždňa. Prosím uveďte svoje údaje a o ktorú katolícku tlač máte záujem. Podľa vášho záujmu budeme objednávať počet kusov jednotlivých výtlačkov.

5.     Počas týždňa budú sväté omše v týždni len v utorok o 17.30 h. a v piatok o 17.30 h. V prípade pohrebu, alebo zaopatrovania sa obráťte na Farský úrad v Jasenici.  

6.     Mesačná zbierka na kostol bola vo výške 1730,55 €.

7.     Z pohrebu p. Filomény Hajdušíkovej darovali na potreby farnosti 700 €. Pán Boh zaplať.

8.     Ďakujem všetkým, ktorý sa počas týždňa zapájali do liturgie. Pán Boh zaplať za výzdobu a upratovanie našich kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 19. do 26. januára 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

19.1.2020

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Jozef

Na úmysel ordinára

Za veriacich

Pondelok

 

 

 

Utorok

Sv. Agnesy, panny a mučenice

  17.30

+ Elena, Jozef, Anna a Ján (z 25.1.)

Streda

 

  

 

Štvrtok

 

 

 

 

Piatok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

  17.30

    adorácia

+ rodičia a teta

Sobota

 

 

 

Nedeľa
26.1.2020

Tretia nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Na úmysel ordinára

+ Margita a František

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0