Farské oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 9. mája 2021

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

9. mája 2021

 1. Prežívame aj ROK SV. JOZEFA, ktorý vyhlásil pápež František. V kostole sú k dispozícii obrázky sv. Jozefa, na ktorých je modlitba, ktorú sa budeme modlievať pred každou svätou omšou.
 2. Svätá omša ku cti svätého Floriána, patróna hasičov je dnes o 9.00 h. v Brvništi za účasti DHZ Brvnište. Po svätej omši bude požehnanie a slávnostné otvorenie nového mosta cez rieku Papradnianka v Brvništi.
 3. Vo štvrtok (13.5.) je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Sväté omše budú v Papradne 6.30 a 18.30 a v Brvništi o 17.00 h. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa na svätej omši!
 4. Slávnosť Prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 6. júna 2021 o 11.00 h. v kostole v Papradne.
 5. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu (16.5.) pri svätej omši     o 10.30 h. Krstná náuka je v piatok o 17.30 na farskom úrade.
 6. Tretiaci majú nácvik na prvé sväté prijímanie v piatok o 18.00 h. v kostole v Papradne.
 7. Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1249,85 € a v Brvništi 344 €. Pán Boh zaplať!
 8. Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
 9. Birmovanci, ktorí si prevzali prihlášku na birmovku nech ju odovzdajú do konca mesiaca máj v úradných hodinách na farskom úrade.
 10. Hody a 25. výročie posviacky filiálneho kostola v Brvništi budeme sláviť 12. júna 2021 slávením svätej omše o 10.00 h. Pozvaní boli všetci kňazi, ktorí pôsobili v tomto kostole. Svätú omšu bude celebrovať  Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., kanonik Nitrianskej katedrálnej kapituly, emeritný rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a dekan Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
 11. Úmysly na sväté omše budem zapisovať až koncom mája, najprv budú odslúžené pohrebné sväté omše za zosnulých, ktorí zomreli od 1.1.2021 do konca obmedzení a tiež minulý rok a nebolo možné odslúžiť sv. omšu za účasti rodiny.
 12. Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Boželník, syn Alberta a Veroniky r. Papšovej bývajúci v Papradne a Denisa Lohazerová, dcéra Juraja a Eleny r. Možutíkovej, bývajúca v Papradne. (sob. 15.5. v Papradne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 9. do 16. mája 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

9.5.2021

 

6. veľkonočná nedeľa

 

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Milada Kompaníková (p. 21.2. Pap.)

+ Viktória Hároníková (p. 14.3. Brv.)

Za veriacich a za zdravie pre Máriu

Pondelok

     

Utorok

 

18.30

+ Lýdia Bašteková (pohr. 28.2. Pap.)

Streda

 

18.30 Brv.

+ Lýdia Badačová (pohr. 19.3. Brv.)

Štvrtok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

6.30

17.00 Brv.

18.30

+ Stanislav

+ Dominik Lališ (pohr. 23.3. Brv.)

+ Karolína Janičíková (pohr. 4.3. Pap.)

Piatok

Sv. Mateja, apoštola

18.30

+ Vladimír Lališ (pohr. 9.3. Pap.)

Sobota

 

6.30

+ Milan Maliník (pohr. 10.3. Pap.)

Nedeľa
16.5.2021

7. veľkonočná nedeľa

 

7.30

9.00 Brv.

10.30

 

+ Mária Šramčíková (pohr. 18.3. Pap.)

+ Daniel Šamaj (pohr. 31.12.20 Brv.)

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0