Kostoly

Na území farnosti sa nachádzajú 2 kostoly:

  • Farský kostol sv. apoštola Ondreja v Papradne
  • Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi

Papradno

Farský kostol sv. Ondreja v Papradne

 

Jednoloďový kostol z roku 1792, postavený v neskoro-barokovom slohu, je zasvätený sv. Ondrejovi, apoštolovi.

Na starom hlavnom drevenom oltári je v strede socha svätého Ondreja s krížom a víťaznou palmou, po stranách sú sochy svätého Jozefa a svätého Františka z Assisi, navrchu soška Panny Márie s Ježiškom. Oltár bol zreštaurovaný v roku 2016.

V presbytériu sa nachádza aj kamenná neskorobaroková krstiteľnica z 18. storočia s drevenou plastikou sv. Jána Krstiteľa a Ježiša Krista pri krste v Jordáne.

Na starobylej kazateľnici je umiestnená drevená plastika sv. Ondreja zo starého dreveného kostolíka a socha sv. Vendelína.

Na dvoch bočných oltároch sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

Súčasné maľby v interiéri kostola pochádzajú z roku 1928. Sú dielom akademického maliara Jozefa Škorvánka.


Nad presbytériom je obraz Najsvätejšej Trojice, po jeho bokoch štyria evanjelisti a traja klaňajúci sa anjeli.

 


Na bočných stenách presbytéria je dvojica protikladných obrazov, vyjadrujúcich dejiny spásy: prarodičia, neposlušnosťou strácajúci Božiu milosť a vyhnaní z raja; oproti Mária, prijímajúca zvesť od anjela o Božom pláne spasiť človeka.

 

 

 

Na klenbe v lodi kostola je zobrazený sv. Ondrej, ako obkľúčený svojimi mučiteľmi víta kríž, na ktorom má zomrieť. Na ďalších dvoch obrazoch sú svätí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik (patróni Nitrianskej diecézy, do ktorej farnosť patrila) na Skalke pri Trenčíne a sv. Cyril a Metod (patróni Žilinskej diecézy), ktorí vyučujú ľud. Nad chórom sú vyobrazení svätí Peter a Ondrej, ako ich Pán Ježiš povoláva za apoštolov.

Na stenách v lodi kostola sú umiestnené olejomaľby, znázorňujúce 14 zastavení krížovej cesty.

Na pilieroch po obvode kostola si možno všimnúť konsekračné kríže (12) – miesta, na ktorých pri posviacke biskup pomazal steny kostola krizmou.

Loď chrámu po oboch stranách vypĺňajú dubové lavice, v ktorých môže nájsť miesto na sedenie okolo 160 ľudí.

Na chóre sa nachádza nádherný píšťalový trojmanuálový, 56-registrový organ, jeden z najväčších na Slovensku.

Pod chórom sa nachádzajú dve masívne spovednice a sochy Sedembolestnej Panny Márie, sv. Antona a sv. Terézie Ježišovej. Interiér dopĺňajú procesiové zástavy a lampáše, umiestnené pri laviciach.

V predsieni kostola bola vybudovaná jaskynka so sochou Panny Márie Lurdskej.

Do kostola možno vojsť hlavným alebo dvoma bočnými vchodmi z oboch strán. Pri presbytériu je malá sakristia.

Na veži je 6 tónovo zladených zvonov: dva menšie sú z roku 1921 a sú zasvätené sv. Ondrejovi a sv. Cyrilovi a Metodovi. Zvon uliaty na počesť pápeža Jána XXIII. je roku 1964, zvon s menom Pax (podľa encykliky toho istého pápeža Pacem in terris) je z roku 1966. Najväčší zvon, zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, je z roku 1971. Nachádza sa tu aj malý zvon, umieráčik, zo starého dreveného kostolíka. Elektronicky ovládané hodiny ukazujú a každú štvrťhodinu odbíjajú presný čas.

 

Pred kostolom stojí baroková socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia, zreštaurovaná v roku 2012, a kamenný kríž z roku 1911, postavený z milodarov amerických farníkov.

V blízkosti kostola je cintorín, na ktorom sú pochovaní okrem papradnianskych rodákov aj niektorí kňazi, pôsobiaci v tejto farnosti.

 
Zobraziť na mape

 

 

Brvnište

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi

 

Kostol v Brvništi je nový, moderný, posvätený v roku 1996. Je projektovaný pre 600 ľudí, v laviciach je cca 140 miest na sedenie. Je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Oltár, ambona a svätostánok sú vytesané z kameňa a symbolizujú osoby Najsvätejšej Trojice. Svätostánok má podobu ruky (Boha Otca – Stvoriteľa). Oltár má tvar srdca (Boh Syn – z lásky k človekovi sa obetoval za nás) a ambona pripomína holubicu (Boh Duch Svätý).

Na čelnej stene je veľká drevená socha Ježiša Krista s rozopätými rukami, po bokoch sochy Panny Márie a sv. Jozefa. Na bočných stenách sú moderné drevené plastiky, znázorňujúce 14 zastavení krížovej cesty.

V zadnej časti kostola sú drevorezby Sedembolestnej Panny Márie a Márnotratného syna. Predsieň od lode kostola oddeľuje kovová mreža, ktorá umožňuje, aby predsieň kostola mohla byť otvorená aj mimo bohoslužieb.

Na chóre sa nachádza moderný digitálny organ. Na veži sú inštalované 4 zvony a elektronické hodiny s odbíjaním. Bočná, presklená časť kostola je určená pre matky s deťmi.  kríž na nádvorílurdská jaskyňa

Dôstojný vstup do areálu kostola tvorí drevený kríž. Na voľnom priestranstve vedľa kostola je vybudovaná jaskyňa so sochou Panny Márie Lurdskej.

 
Zobraziť na mape