Farské oznamy

Krst Krista Pána – 13. januára 2019

  1. Dnešným sviatkom končí Vianočné obdobie.  (Betlehem odkladáme; stromčeky ponechávame do Hromníc, 2. februára).

  2. Litánie bývajú v nedeľu o 14. hod., ak nie je popoludňajšia adorácia alebo iný program.

  3. Príležitosť k sv. spovedi máme stále počas týždňa zvyčajne polhodinu pred sv. omšami; v nedeľu pred rannou sv. omšou s prednosťou pre chorých a starých, ktorí nemôžu prísť počas týždňa do kostola, alebo súrne prípady.

  4. V pondelok bude sv. omša ráno.

  5. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

  6. Slávnosť prijatia sviatosti birmovania bude v nedeľu 5. mája 2019.
    Slávnosť prvého svätého prijímania bude vo farskom kostole v nedeľu 12. mája 2019.

  7. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude jedna z povinných katechéz pre birmovancov.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
13. 1.

Krst Krista Pána
Sviatok

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Viktória Španihelová (1. výr.)

† Jozef Belušík (1. výr.)

Pondelok

Pondelok 1. týždňa
v Cezročnom období

  6:10

/

Utorok

 

17:00 Brv

/

Streda

 

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Antona, opáta
Spomienka

17:00  

za pokoj v rodine a návrat detí k Bohu

Piatok

 

17:00  

/

Sobota

 

  7:30

/

Nedeľa
20. 1.

Druhá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Pavol, Helena, Ľudovít, Milan, Ján

† Albína Hodoníková

 

0
0