Organ

Píšťalový organ požíva v Cirkvi veľkú úctu ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným sláveniam neobyčajný lesk a mohutne povznáša mysle ľudí k Bohu a k nebeským veciam.

Každý chrám sám o sebe je veľkolepé dielo. Má však niektoré charakteristické prvky, ktoré jeho krásu umocňujú. Jedným z nich je organ.

Farský kostol v Papradne sa už vyše pol storočia hrdí nádherným organom, jedným z najväčších na Slovensku. Za ten nie krátky čas sprevádzal mnohé slávnostné i všedné slávenia.

Nástroj postavila firma Rieger Kloss z Krnova v roku 1952 s pôvodnou dispozíciou 38 registrov. Neskôr organ postupne rozširovali na dnešných 52 plných registrov + 3 extenzie. Dnes má tento trojmanuálový organ 5069 znejúcich píšťal. Z toho je 4351 kovových, 334 drevených a 384 jazykových.

Zvláštnosťou organa je umiestnenie registra Harfa, ktorý bol vyrobený v USA a do organa bol inštalovaný neskôr. Tento register je ovládaný elektronicky (kombinácia pneumatika-elektronika), kým celý organ je ovládaný pneumaticky. Zaujímavosťou sú aj zariadenia Triangel, Slávik a Kukučka, ako aj register Zvony. 

V roku 2011 sa previedla generálna oprava tohto kráľovského nástroja.

Organ v Papradne, keďže je to nástroj veľký, výnimočný, tak veľmi potrebuje pokorného človeka, ktorý vie najskôr trpezlivo hľadať najvhodnejšie kombinácie registrov, aby potom pri hre dokázal vyjadriť to, čo v danej chvíli vyjadriť treba.

Organ v Papradne

 

Výrobca:  TOVÁRNY NA VARHANY n.p. KRNOV, Opus 3139  (r. 1952)

 

Dispozícia:

 

I. manuál

II. manuál

III. manuál

Pedál

  1. Bourdon  16´

19. Kopula  8´

35. Flauta špicatá  16´

51. Principálbas  16´

  2. Principál  8´

20. Kvintadéna  8´

36. Kryt  8´

52. Subbas  16´  (e. 55)

  3. Flauta dutá  8´

21. Flauta priečna  4´

37. Viola di Gamba  8´

53. Bourdonbas  16´ (e. 1)

  4. Salicionál  8´

22. Principál  2´

38. Vox coelestis  2x 8´

54. Oktávbas  8´

  5. Oktáva  4´

23. Kvinta  1 1/3´

39. Praestant  4´

55. Flauta basová  8´ (e. 52)

  6. Flauta rúrková  4´

24. Akuta  4x 1´

40. Roh nočný  4´

56. Chorálbas  4´

  7. Superoktáva  2´

25. Šalmaj  4´

41. Nazard  2 2/3´

57. Mixtúra  6x  2 2/3´

  8. Kornet  3-5x  8´

26. Zvony  (G – d1)

42. Flauta lesná  2´

58. Pozaun  16´

  9. Mixtúra  5-7x 1 1/3´

27. Slávik

43. Tercia  1 3/5´

59. Tromba  8´

10. Trúbka  8´

28. Kukučka

44. Flauta syčivá  1´

84. Kvintbas  10 2/3´

68. Dulcián

29. II  16´

45. Cimbál  4-5x ½´

85. Nazát  5 1/3´ (e. 84)

69. Harfa

30. II  4´

46. Hoboj  8´

60. I : P  8´

70. Triangel

31. III : II  16´

82. Kvartán  3x

61. II : P  8´

11. I  16´

32. III : II  8´

81. Piffaro  3x

62. III : P  8´

12. I  4´

33. III : II  4´

83. Klarina harm.  4´

63. I : P  4´

13. II : I  16´

34. Tremolo II. man.

47. III  16´

64. II : P  4´

14. II : I  8´

 

48. III  4´

65. III : P  4´

15. II : I  4´

Pozitív

49. Vyp. n.p. III. man.

66. Aut. an. pedálu

16. III : I  16´

71. Vyp. Pozitívu

50. Tremolo III. man.

86. Vyp. Dulciánu (68)

17. III : I  8´

72. Kryt ľúbezný  8´

 

87. Vyp. Trúbky (10)

18. III : I  4´

73. Chvenie flautové 1-2x 8´

 

88. Vyp. Šalmaja (25)

 

74. Vox humána  8´

 

89. Vyp. Vox humány (74)

 

75. Principál harfový  4´

 

90. Vyp. Hoboja (46)

 

76. Flauta zobcová  4´

 

91. Vyp. Klariny (84)

 

77. Kvinta krytá  2 2/3´

 

92. Vyp. Pozaunu (58)

 

78. Syrix  2´

 

93. Vyp. Tromby (59)

 

79. Carillon  3x 4´

 

 

 

80. Mixtúra minoralis  5x 1´

 

 

 

 

 

 

1-66  pôvodná zostava

67-94 - pridané registre

 

 

 

Rozsah

manuály C – g3 + oktávová spojka, 68 tónov;  pedál C – f1, 30 tónov

Registre

52 plných + 3 extenzie (52, 53, 85) + 3 zariadenia (27, 28, 70)   (celkovo 55 znejúcich reg.) 

Píšťaly

4351 kovových,  334 drevených,  384 jazykových;  spolu 5069

Vzdušnice

pneumatické kuželkové 

Vzduch

2 elektrické ventilátory,  3 plavákové mechy

Traktúra

pneumatická

Hrací stôl

pneumatický

Tlačidlá pod klávesnicou

Piano,  Mezzoforte,  Forte,  Fortissimo,  Pleno,  Tutti,
Voľ. komb. A,  Voľ. komb. B,  Vyp. ručných registrov,  Vyp. jazykov

Nožné tlačidlá

Vyp. oktáv. spojok,  Vyp. 16´ hlasov a spojok,  Vyp. crescenda,  Crescendo,
Žalúzia. II. man.,  Žalúzia III. man.,  Moderátor pre zvony,  Generálna spojka,  Tutti