Bohoslužby

 

Poriadok  bohoslužieb počas letných prázdnin

  • Sväté omše:

 

 

PAPRADNO

Farský kostol
sv. Ondreja

BRVNIŠTE

 Kostol Najsv.
Srdca Ježišovho

Nedeľa

 7:40

9:00

Pondelok

pozri nedeľné oznamy

 

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Zmeny sú ohlásené v nedeľných oznamoch.
Platí od 2.7.2018 do 2.9.2018.