Profil

Farnosť Papradno
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Jozef Hlinka, farár
Kapláni:
contact-informations