Bohoslužby

Poriadok bohoslužieb

 

 

PAPRADNO

Farský kostol
svätého Ondreja

BRVNIŠTE

 Kostol Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

Nedeľa

 7:30
10:30

9:00

Pondelok

 

 

Utorok

                                 18:30 / 17.00

 

Streda

 

                              18.30 / 17.00

Štvrtok

6:30

 

Piatok

18:30L / 17:00Z

 

Sobota

6:30

 

L - letný čas;  Z - zimný čas

Prípadné zmeny sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

 

Sväté omše inde

 

 • Adorácia:

  • na prvú nedeľu v mesiaci po svätých omšiach

  •  na prvý piatok v mesiaci od 16:30 do 18:30

  • celodenná farská poklona:  v prvú septembrovú nedeľu

 • Litánie:

  • v nedele o 14:00;  

 • Ruženec:

  • 30. min. pred sv. omšou

 • Spovedanie:

  • ½ hodiny pred večernou sv. omšou v týždni

  • v prvopiatkovom týždni v Brvništi v stredu od 17:00 do 18:30, v Papradne v piatok od 16:30 do 18:30

 • Slávnosť titulu kostola:

  • Papradno – 30. novembra

  • Brvnište – piatok po 2. nedeli po Turícach

 • Výročie posviacky kostola:

  • Papradno – 15. septembra (1792)

  • Brvnište – 9. júna (1996)