Blogy (Oznamy)

« Назад

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22.9.2019

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

22. septembra 2019

1.     Dnes sa koná v Bratislave Národný pochod za život. Myslíme na všetkých účastníkov pochodu vo svojich modlitbách.

2.     Na budúcu nedeľu (29.9.2019)  bude slávnostná sv. omša „Poďakovanie za úrodu.“ V Papradne pri sv. omši o 10.30 h. a v Brvništi o 9.00 h. Prineste si na požehnanie časť z úrody a poďakujte sa všemohúcemu Bohu za jeho dobrodenia. Sv. omšu v Papradne bude spevom doprevádzať FSk Podžiaran a v Brvništi FSk Bukoviny.

          3. Z pohrebu p. Márie Jánošíkovej darovali na kostol a potreby farnosti 470 €.

       4. V sobotu bude sobáš so sv. omšou o 15.00 h.

          5. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Mário Hroško, syn rodičov Milana a Ľuby r. Žilovcovej, bývajúci v Papradne a Zuzana Djasníková, dcéra rodičov Štefana a Zuzany r. Jágrikovej, bývajúca v Papradne. (sob. 28.9.2019 v Papradne)

Pavol Rusnák, syn rodičov Pavla a Jany r. Šukovej, bývajúci v Brvništi a Paulína Hrebičíková, dcéra rodičov Pavla a Marty r. Daniškovej, bývajúca v Brvništi. (sob. 5.10.2019 v Papradne)

Michal Nociar, syn rodičov Jozefa a Ivety r. Bugáňovej, bývajúci v Žiline a Zuzana Hikaníková, dcéra rodičov Pavla a Veroniky r. Balušíkovej, bývajúca v Papradne. (sob. 5.10.2019 v Papradne)

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na farskom úrade.

       6. Pán Boh zaplať za upratovanie a výzdobu kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 22. septembra do 29. septembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

22.9.2019

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

  

  7.40 

  9.00 Brv.

 

  10.30

 

Za pochod za život

Poďakovanie Pánu Bohu za 90. rokov života pre Tomáša a za + Elenu (5. výr.)

Za veriacich

Pondelok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

  18.30

 

+ Stanislav, Ignác, Helena

Utorok

 

 18.30 Brv.

+ Július, Agnesa, Soňa

Streda

 

  18.30

+ František, Ladislav, Mária

Štvrtok

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

 

  6.10

 

+ Tibor, Ľubomír, Mária

Piatok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

  18.30

+ Jarolím, Pavol, Alžbeta

Sobota

                  

  15.00 sob.

Za novomanželov

Nedeľa
29.9.2019

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Jozef (2. výr.)

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Za veriacich a poďakovanie za úrodu

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Показывается результатов: 1 - 5 из 10.
из 2