Blogy (Oznamy)

« Назад

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6.10.2019

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

6. októbra 2019

1.     Prežívame mesiac október, ktorý vyhlásil pápež František ako „Mimoriadny misijný mesiac.“ Myslime na tých, čo ohlasujú evanjelium v ďalekých krajinách vo svojich modlitbách. Október je zároveň aj mesiacom posvätného ruženca. V tomto mesiaci modlitbou posvätného ruženca môžeme získať úplné odpustky. V kostole sa modlievame posvätný ruženec pred svätou omšou. Povzbudzujem vás k tejto modlitbe aj doma vo svojich rodinách.

2.     Dnes je pri sv. omšiach mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

3.     Stretnutie rodičov tretiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Brvništi a chcú ísť na prvé sväté prijímanie, bude v utorok (8.10.2019) po svätej omši v kostole v Brvništi. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná!

4.     Stretnutie rodičov tretiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Papradne a chcú ísť na prvé sväté prijímanie, bude v stredu (9.10.2019) po svätej omši v kostole v Papradne. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná!

5.     Vo štvrtok (10.10.2019) sa uskutoční rekolekcia kňazov Považsko -bystrického dekanátu vo farnosti Podskalie. Sv. omša začína o 10.00 h. vo farskom kostole v Podskalí.

6.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 h.

7.     Z pohrebu p. Jána Pacúcha darovali na potreby farnosti 200 €. Pán Boh zaplať.

8.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu našich kostolov. Pán Boh zaplať!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 6. októbra do 13. októbra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

6.10.2019

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

+ Jozef, Mária a za veriacich

+ Vendelín

+ Karol

Pondelok

Ružencovej Panny Márie

  6.10

+ Peter

Utorok

 

 18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Máriu

Streda

 

 18.30

+ Adam a Helena (10. výr.)

Štvrtok

Výročie posvätenia katedrály v Žiline

 

  6.10

 

Za živých a zosnulých členov bratstva Božského srdca Ježišovho

Piatok

Sv. Jána XXIII. , pápeža

  18.30

+ Mikuláš a Helena (3. výr.)

Sobota

               

  7.30

+ Karol a Helena

Nedeľa
13.10.2019

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

   Za veriacich

+ Milada (1. výr.) a Nina

+ Ľubomír, Anton, Filoména,             František

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Показывается результатов: 1 - 5 из 10.
из 2