Blogy (Oznamy)

« Назад

DVADSIATA OSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 13.10.2019

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

13. októbra 2019

1.     Prežívame mesiac október, ktorý vyhlásil pápež František ako „Mimoriadny misijný mesiac.“ Myslime na tých, čo ohlasujú evanjelium v ďalekých krajinách vo svojich modlitbách. Október je zároveň aj mesiacom posvätného ruženca. V tomto mesiaci modlitbou posvätného ruženca môžeme získať úplné odpustky. V kostole sa modlievame posvätný ruženec pred svätou omšou. Povzbudzujem vás k tejto modlitbe aj doma vo svojich rodinách.

2.     Potravinová zbierka pre Kňazský seminár v Nitre je tento týždeň do soboty. Vaše milodary môžete priniesť po sv. omšiach na faru. Do seminára budú odvezené v nasledujúci týždeň.

3.     Na budúcu nedeľu (13.10.2019) Obecný úrad v Papradne pozýva všetkých seniorov na kultúrny program do kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program začína o 14.00 h.

4.     Slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti budú: Papradno 24.5.2020 o 11.00 h., Brvnište 10.5.2020 o 11.00 h.  

5.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 h.

6.     Mesačná zbierka na kostol z minulej nedele: Papradno 1213 €, Brvnište 442 €.  Pán Boh zaplať.

7.     Zbierka na misie bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.

8.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu našich kostolov. Pán Boh zaplať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 13. októbra do 20. októbra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

13.10.2019

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana a Z;a veriacich

+ Milada (1. výr.) a Nina

+ Ľubomír, Anton, Filoména, František

Pondelok

 

  18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina a rodinu

Utorok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

 18.30 Brv.

+ Ondrej, Božena a rodina

Streda

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

  6.10

+ Vincent, Jozef, Mária, Jozef

Štvrtok

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

  6.10

+ Mária, Ondrej, Milan, Ján

Piatok

Sv. Lukáša, evanjelistu

  18.30

+ Pavel (1. výr.)

Sobota

Sv. Pavla z Kríža, kňaza   

  7.30

+ Jozef, Jozefína, Jozef

Nedeľa
20.10.2019

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Poďakovanie Pánu Bohu a za ochranu pri autohavárii

Za veriacich

+ Ján (1. výr.)

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Показывается результатов: 1 - 5 из 10.
из 2